Stine Gundtoft Roikjær afholder temadag om hjertesvigt

Ph.d. studerende Stine Gundtoft Roikjær fra PROgrez var hovedarrangør ved Temadagen ’Når hjertet svigter’- Palliation til hjertesvigtspatienten. Dagen var tværfaglig og 104 deltagere fra både primær og sekundærsektor var mødt op. Der blev diskuteret evidens og delt erfaringer om vurdering, organisering og implementering af lindrede behandling (palliation) til hjertesvigtspatienten. Oplevelser fra dagen gjorde det klart,…