Charlotte Simonÿ indgår i bredt kvalitativt samarbejde

PROgrez forsker Charlotte Simonÿ indgår i et bredt samarbejde med specialister, der arbejder med analyser af kvalitative studier. Deres metodeartikel er udgivet. Artiklen beskriver en model for hvordan, der kan gennemføres en fænomenologisk-hermeneutisk analyse af patienters oplevelser, med inspiration fra den franske Paul Ricaeurs filosofi om narrative og fortolkning. Det diskuteres, at metoden, kan bidrage…