PROgrez med i national klinisk retningslinje for multisygdom

​​Seniorforsker Lars Hermann Tang sidder i arbejdsgruppe for en nye National klinisk retningslinje for rehabilitering ved multisygdomme. Den nationale kliniske retningslinje afdække evidensen for rehabiliteringsindsatser blandt personer med hjertekarsygdomme, type-2- diabetes og KOL. Formålet er at forbedre den enkelte patients fysiske og mentale helbredstilstand, samt støtte denne i så vidt muligt at komme tilbage til…