Patienter, der har været syge med COVID-19, kan opleve mange forskellige former for usikkerhed ift. deres sygdom, behandling og helbredelse.

Dette viser foreløbige fund fra en antropologisk undersøgelse. Forskerteamet bag undersøgelsen ‘COVID-19-patienter sygdomserfaringer og veje til bedring: En antropologisk undersøgelse’ har nu offentliggjort en artikel med titlen ‘The dangerous guest: Exploring everyday uncertainty in the year of COVID-19’ (‘En farlig gæst: Undersøgelser af hverdagens usikkerhed i COVID-19-året’), hvor mange usikkerheder, som nogle patienter oplever i deres hverdag efter…