PROgrez er en forskningsenhed under Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi ved Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. PROgrez har som overordnet mål at skabe klinisk relevant forskning, der foregår tæt knyttet til praksis og skaber mest mulig gavn for patienterne.

Forskningsgruppen er tværfaglig og samarbejder med nationale og internationale forskningsmiljøer og på tværs af sektorer.

Forskningsenheden understøtter afdelingens vision om at vil være anerkendt for optimal, evidensbaseret patientbehandling i et attraktivt arbejdsmiljø og et inspirerende lærings- og forskningsmiljø.

 

Læs PROgrez forskningsstrategi

Læs mere om vores forskningsprojekter