PROgrez med i national klinisk retningslinje for multisygdom

​​Seniorforsker Lars Hermann Tang sidder i arbejdsgruppe for en nye National klinisk retningslinje for rehabilitering ved multisygdomme. Den nationale kliniske retningslinje afdække evidensen for rehabiliteringsindsatser blandt personer med hjertekarsygdomme, type-2- diabetes og KOL. Formålet er at forbedre den enkelte patients fysiske og mentale helbredstilstand, samt støtte denne i så vidt muligt at komme tilbage til…

PROgrez med i internationalt samarbejde der skal arbejde med at udvikle interaktiv uddannelse til sundhedsprofessionelle og patienter

​PROgrez er blevet inviteret med i den internationale artroseorganisation OARSIs “Task Force on Interactive Education Program for Raising Awareness of Osteoarthritis Treatment and Pain Management”, der har til hensigt at udvikle interaktiv uddannelse til sundhedsprofessionelle og patienter for at øge opmærksom og viden omkring forebyggelse og behandling af kroniske smerter og nedsat funktion.​​

Pætur Holm har fået sin PhD-afhandling godkendt til forsvar

​Pætur er den første PhD-studerende i PROgrez, der har fået sin afhandling godkendt til forsvar. Stort tillykke! PhD-afhandlingen har titlen: “Muscle function, physical function and strength training in patient with knee osteoarthritis. Forsvaret foregår i Kantinen ved Vandet, Fælledvej 11, 4200 Slagelse, den 21. oktober 2019 kl. 14.00 og alle er velkomne.​​

PROgrez får en professor i træning og sundhed

​Den 1. september 2019 blev Søren T. Skou ansat som professor i træning og sundhed ved Syddansk Universitet og Næstved, Slagelse  og Ringsted sygehuse. Professoratet  skal være med til at videreføre den forskning, der foregår indenfor såvel træning som behandling og forebyggelse af akutte og kroniske sygdomme, som han og andre udfører på Institut for…

Studier af KOL-patienters oplevelser med traditionel rehabilitering er nu publiceret

Fra PROgrez har vi, i samarbejde med andre forskere, undersøgt hvordan mennesker med lungesygdommen KOL oplever, at deltage i sygehusets standard rehabiliteringsforløb. Denne undersøgelse, er et led i et projekt, hvor vi har udviklet og afprøvet en telebaseret rehabiliterings intervention til KOLsyge som vi kalder >COPD-Life>>. Her i sommer er de første to artikler blevet publiceret:…

TrygFonden støtter projekt: “Livsværdi efter apopleksi”

​Henriette Busk’s Ph.d. projekt indebærer træning til akut indlagte patienter med blodprop i hjernen og deraf afledt benlammelse. Projektet har til hensigt at øge patienternes funktionsniveau og selvstændighed efter blodproppens opståen og undersøger om træningseffekten øges ved at kombinere træning med muskelstimulerende strøm. Det støttes af TrygFonden med 1,3 millioner kr.​

Årsrapport 2018 udgivet

​PROgrez har netop offentliggjort sin årsrapport for 2018. Det har været et rigtigt godt år med 17 peer-reviewed publikationer og næsten 20 millioner i fondsbevillinger. Derudover har PROgrez været aktive med at præsentere forskningen på konferencer og til den almene befolkning. Find rapporten her