10 mio. kr. fra Norges Forskningsråd

​PROgrez har været involveret i en ansøgning, der har modtaget næsten 10 millioner norske kroner fra Norges forskningsråd. Den store fondsbevilling skal bruges til et projekt, der skal undersøge effekt og samfundsøkonomisk konsekvens af forskellige behandlinger af artrose, herunder operation og træning.

Fugl-Meyer Assesment er nu oversat til dansk af klinikere og forskere fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Internationale eksperter anbefaler, at Fugl-Meyer Assessment (FMA) test bør indgå i ethvert testbatteri til apopleksipatienter inden for neurorehabilitering. FMA vurderer motorisk funktion, sensitivitet og senereflekser i ekstremiteterne efter en apopleksi. Testen kræver ingen certificering eller specielt udstyr. FMA er oprindeligt lavet på svensk og engelsk og er nu oversat til dansk og kan derfor nemmere…

Charlotte Simonÿ indgår i bredt kvalitativt samarbejde

PROgrez forsker Charlotte Simonÿ indgår i et bredt samarbejde med specialister, der arbejder med analyser af kvalitative studier. Deres metodeartikel er udgivet. Artiklen beskriver en model for hvordan, der kan gennemføres en fænomenologisk-hermeneutisk analyse af patienters oplevelser, med inspiration fra den franske Paul Ricaeurs filosofi om narrative og fortolkning. Det diskuteres, at metoden, kan bidrage…

Stine Gundtoft Roikjær afholder temadag om hjertesvigt

Ph.d. studerende Stine Gundtoft Roikjær fra PROgrez var hovedarrangør ved Temadagen ’Når hjertet svigter’- Palliation til hjertesvigtspatienten. Dagen var tværfaglig og 104 deltagere fra både primær og sekundærsektor var mødt op. Der blev diskuteret evidens og delt erfaringer om vurdering, organisering og implementering af lindrede behandling (palliation) til hjertesvigtspatienten. Oplevelser fra dagen gjorde det klart,…

Fysisk aktivitet er en livsvigtig medicin til forebyggelse og behandling af kroniske sygdomme

Et nyt studie, som PROgrez har været involveret i, understreger, at fysisk aktivitet er en livsvigtig medicin. Således er målrettet træning og fysisk aktivitet effektfuld til at forebygge mindst 35 kroniske sygdomme og behandle mindst 26 kroniske sygdomme. ​Physical Activity and Exercise Therapy Benefit More Than Just Symptoms and Impairments in People With Hip and…

Søren T. Skou med i podcast fra USA

En amerikansk podcast havde i det seneste indslag fokus på GLA:D, et nationalt behandlingsprogram for knæ- og hofteartrose i Danmark, der er ved at blive implementeret i bl.a. Australien, Kina og Canada, hør podcast her:  ​353 – Dr Søren Thorgaard Skou, PT, PhD: The GLA:D Program for Osteoarthritis

Nyt redskab til måling af ledbevægelighed hos knæpatienter

PROgrez har været involveret i en videnskabelig artikel, der har haft fokus på at udvikle et nyt redskab til måling af bevægelighed i knæleddet. Redskabet giver patienten mulighed for selv at vurdere ledbevægeligheden på en reliabel og valid måde og kan derfor anvendes i klinisk praksis og forskning: ​​​Knee Osteoarthritis Patients Can Provide Useful Estimates…