Ny forskning om symptomer og effekten af operation blandt patienter med en menisklæsion

PROgrez har været involveret i projekt, der har set nærmere på, hvilke symptomer patienter med menisklæsion oplever, og hvilke symptomer, de kan forvente forbedres efter operation. Studiet er et vigtigt bidrag til den kliniske samtale mellem patient og læge, idet det kan understøtte beslutningen om, hvilken behandling der er bedst for den enkelte patient: ​Patient-reported symptoms…

PROgrez involveret i implementering af behandling i Canada

I samarbejde med canadiske forskere, beslutningstagere og klinikere har PROgrez sammen med Syddansk Universitet været med til at oversætte og tilpasse Godt Liv med Artrose i Danmark(GLA:D) til canadiske forhold og afprøve det blandt patienter med knæ og hofteartrose. Undersøgelsen viste, at GLA:D (træning og uddannelse) også i Canada har en god effekt:

Pilotprojekt omkring optimal behandling af unge patienter med meniskskade er publiceret

​I et studie med fokus på at udvikle og teste et træningsprogram til unge patienter med meniskskade blev det vist, at træning er en anvendelig behandling til patientgruppen: ​A 1 2-week supervised excercise therapy program for young adults with a meniiscal tear: Program development and feasibility study Et igangværende, landsdækkende studie sammenligner effekten af dette træningsprogram…

Flere fondsmidler til PROgrez

​Forskere fra PROgrez har været involveret i projektansøgninger der i juni måned har givet næste 400.000 kr. fra Fysioterapipraksisfonden og Gigtforeningen til projekter omhandlende undersøgelse af børn med cerebral parese, behandling af patienter med hofte artrose samt undersøgelse og behandlinger af patienter med knæ artrose hos praktiserende læge.​