Portræt af Søren T Skou

Professor og forskningsleder Søren T. Skou

Søren (fysioterapeut, cand.scient., Ph.d.) har stor forskningserfaring indenfor træning, fysisk aktivitet, kronisk sygdom og multisygdom. Hans primære interesse er at forbedre klinisk praksis ift. kronisk sygdom gennem evidensbaseret forebyggelse og behandling udviklet, evalueret og implementeret i et tæt tværprofessionelt samarbejde mellem patienter, klinikere og andre interessenter.

Lektor Lars Hermann Tang

Lars er forsker, lektor og fysioterapeut med speciale i fysisk aktivitet og komplekse træningsbaserede rehabiliteringsinterventioner efter kroniske sygdomme. Herunder med en særlig viden indenfor hjerterehabilitering. Han fokuserer særligt på brugen af alternative leveringsmodeller i og organiseringen af klinisk rehabilitering. Lars varetager forskellige ledelsesfunktioner i PROgrez og er en af forskningslederne af forskningsprogrammet Exercise First.

Lektor Charlotte Simonÿ

Charlotte har en baggrund som sygeplejerske, underviser og leder. Efter sin Ph.D., der belyste hvordan patienter oplevede at deltage i hjerterehabilitering (2015) har Charlotte udviklet forskellige rehabiliterings- palliations og livsstilsforløb, som skal være med til at forbedre den sundhedsfaglige støtte til mennesker med kronisk sygdom. Interventionerne er udviklet med særligt fokus på hvordan patienterne bedst muligt kan støttes til at leve en så aktiv og tilfredsstillende tilværelse, som muligt på trods af sygdom. Charlotte er også forskningsleder ved NSR sygehuse.

Lektor Malene Beck

Malene har en baggrund som sygeplejerske, forsker og forskningsleder. Efter sin Ph.D., der undersøgte hvordan 'madro' har betydning for patienter ramt af neurologiske sygdomme (2017) har Malene undersøgt omgivelsernes betydning for mennesker indlagt på hospitalet. Malene har designet, udviklet og vurderet studier, som baserer sig på kliniske interventioner, og som har haft til formål at sætte patienters oplevelser i spil i relation til betydningen af 'Ro' og 'Rum' i forbindelse med sygdom. Malene er forskningsmæssigt interesseret i hvordan omgivelserne inviterer til (in)aktivitet samt arbejder på at producere forskningsbaseret viden om 'bevægelse' i eksistentiel forstand. Malene er ansat som lektor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, og har de sidste 10 år akademisk arbejdserfaring fra Region Sjælland.

Post.doc. Pætur Mikal Holm

Pætur er post.doc. og fysioterapeut af baggrund. Han har en Ph.d. i træning og måling af muskelfunktion og fysisk funktion hos personer med knæartrose. Hans postdoc projekter omfatter teletræning til personer med knæartrose samt træning og uddannelse som indledende behandling efter en traumatisk knæskade.

Post.doc. Alessio Bricca

Alessio har en Ph.d. i sundhedsvidenskab og har derudover en stor interesse for motion, forsøgsmetoder og evidenssyntese. Han fandt i sit Ph.D.-projekt, at træning ikke skader knæledsbrusk eller udløser betændelse hos mennesker med knæartrose. Derudover har han også arbejdet ved University of Aberdeen med at forbedre design, gennemførelse og rapportering af adfærdsmæssige randomiserede kontrollerede forsøg.

Ph.d. Karen Hjerrild Andreasson

Karen er fysioterapeut. Hun har en Ph.d.-grad indenfor fysioterapi til patienter, som har astma og hun forsker nu i implementering af vejrtrækningsgenoptræning givet af fysioterapeuter til patienter med astma i Region Sjælland. Endvidere er hun fysioterapeut på Næstved Sygehus, hvor hun behandler patienter med multisygdom, lungesygdomme og kræftsygdomme.

Post.doc. Stine Gundtoft Roikjær

Stine er kvalitativ forsker med en uddannelse indenfor sygepleje og folkesundhed. I 2021 fik hun sin Ph.d. grad i klinisk forskning. Hendes mål er at give patienten en stemme i klinisk forskning og styrke meningsfulde sundhedsinterventioner ved at integrere et hverdagslivsperspektiv i behandling, rehabilitering og palliation for mennesker med kronisk sygdom.

Post.doc. Ditte Høgsgaard

Ditte er uddannet sygeplejerske og ph.d. Hun forsker i det tværsektorielle samarbejde, hvor hun fokuserer på sundhedsprofessionelles  kommunikation og samarbejde omkring patienternes overgang fra én sektor til anden. Ditte arbejder med aktionsforskning og benytter kvalitative forskningsmetoder i sit arbejde. Både patienter og pårørende deltager i Dittes forskningsproces.

Post.doc. Camma Damsted

Camma har en faglig baggrund som fysioterapeut, og har efterfølgende taget en kandidatgrad i fysioterapi samt en ph.d. indenfor årsagen til udvikling af løbeskader. Hun sidder nu i en post.doc stilling og forsker i behandling af meniskskader for unge voksne i alderen 18-40 år.

Ph.d. Svetlana Solgaard Nielsen

Ph.d. i ergoterapi, og ergoterapeut i afdelingen for Fysioterapi og Ergoterapi på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse (Forskningsenheden PROgrez) og det Sundhedsfaglige fakultet på Syddansk Universitet. Svetlana forsker i menneskelig aktivitet og dets indvirkning på livsstil, sundhed og velvære.

Ph.d.-studerende Lars Bo Jørgensen

Lars Bo er professionsbachelor i fysioterapi fra Professionshøjskolen Absalon (2003) og sundhedsfaglig kandidat fra Københavns Universitet (2014). Lars Bo påbegyndte i januar 2020 sit Ph.d.-studie hvor han undersøger fysiske aktivitetsmønstre blandt personer der har flere kroniske sygdomme på samme tid (multisyge).

Ph.d.-studerende Graziella Zangger

Graziella er kandidat i sundhedsvidenskab og har arbejdet med forskning indenfor rehabilitering, fysisk aktivitet og kroniske sygdomme. Graziella er nu ph.d.-studerende og hendes forskning fokuserer på digitale sundhedsløsninger, fysisk aktivitet, kroniske sydomme og multisygdom.

Ph.d.-studerende Troels Kjeldsen

Troels har en kandidatuddannelse i idrætsvidenskab fra Aarhus Universitet og er i gang med hans ph.d. uddannelse som omhandler træning for personer der lider af hofteartrose. Hans studier skal undersøge den optimale leverings- og træningsform når træning bruges som medicin for denne population.

Ph.d.-studerende Astrid Trulsson

Astrid (MD, MTID) er uddannet mediciner fra Københavns Universitet i 2014 og har en master i Tropical and Infectious Diseases fra Liverpool School of Tropical Medicine. Hun har lavet klinisk arbejde indenfor anæstesiologi, intern- og almenmedicin og har desuden en interesse i patientfokuseret interdisciplinært medicin. 

Ph.d.-studerende Sofie Rath Mortensen

Sofie har en kandidat i fysioterapi og er nu ansat som ph.d.-studerende hos PROgrez og Syddansk Universitet. Sofie har gennem sit arbejde i klinisk praksis fået en særlig interesse for fysisk aktivitet og borgere med kroniske sygdomme, som hun skal fokusere på i sin ph.d.

Ph.d.-studerende Sisse Walløe

Sisse er uddannet jordmoder og har international erfaring fra Danmark, Australien og Norge. Når det kommer til forskning koncentrerer Sisse sig om patientsikkerhed og kvalitet i sundhedssektoren.

Ph.d.-studerende Mette Falk Brekke

Mette har en kandidat i ergoterapi og arbejder som lektor på Professionshøjskolen Absalon. I mange år har Mette haft fokus på en meningsfuld hverdag blandt mennesker med kronisk eller livstruende sygdom. Ph.d. studiet omhandler hverdagsliv, fysisk aktivitet og patientuddannelse blandt mennesker med type 2 -diabetes i Region Sjælland.

Ph.d.-studerende Jan Overgaard

Jan er fysioterapeut og forsker i hofteskader, særligt hos ældre patienter med kognitiv svækkelse. Han er desuden interesseret i hvordan der skabes effektfulde interventioner for patienter, og hvordan vi kan måle og evaluere de interventioner.

Ph.d.-studerende Jonas Ahler Eriksen

Jonas er uddannet cand.scient i fysioterapi og arbejder som forskningsassistent hos PROgrez og bidrager på tværs af flere projekter med praktiske gøremål, litteratursøgning, databehandling, mm. Han har tidligere erfaring med demenspatienter og sundhedsøkonomi. Jonas arbejder deltid i fys- og ergoterapien på Slagelse Sygehus’ akutafdeling.

Præ-ph.d. Trine Grønbek Hamborg

Trine er uddannet cand.scient. i fysioterapi, og skrev sit speciale i afdelingen. Trine har tidligere arbejdet med FAIR-projektet og fortsætter i sin forskningsassistentstilling med at bearbejde FAIR-data.

Forskningsassistent Mette Nyberg

Mette arbejder som forskningsassistent på tværs af flere projekter. Hendes primære arbejdsområder er håndtering af praktiske, administrative og koordinerende opgaver i relation til de forskellige projekter, herunder medansvar for den overordnede planlægning af forsøg eller intervention. Mette blev i 1997 uddannet som fysioterapeut og blev i 2016 Cand.Scient.San. 

Projektkoordinator Mette Dideriksen

Mette er uddannet cand.ling.merc. i engelsk, samt cand.scient. i fysioterapi. Hun arbejder med projektledelse og er projektkoordinator for det store projekt MOBILIZE. Derudover understøtte Mette også en række andre projekter hos forskningsenheden. 

Communications Officer Eva Kirstine B.R. Gerlach

Eva er uddannet cand.mag. i Kultur og Formidling og er forskningsenhedens kommunikations-wiz. Hun hjælper med at lave grafisk materiale, tekstforfatte og holde liv de sociale medier. Derudover står Eva, i samråd med seniorgruppen i PROgrez, for kommunikationsstrategien og udviklingen af kommunikationsretningen.