NSR-Movez – Sammen om mere bevægelse

NSR-MOVEZ er et forskningsprojekt, der har til formål at øge folkesundheden i Region Sjælland. NSR-MOVEZ består af en række projekter hvoraf et af dem undersøger muligheden for at screene alle patienter på Næstved-Slagelse og Ringsted sygehus for deres fysiske aktivitets- og sundhedstilstand. Vi håber derved på at få en bedre indsigt i, hvordan flere kan blive mere fysisk aktive i hverdagen. Den indsigt skal fremadrettet bruges til at udvikle og forbedre indsatser, der kan være med til forebygge udvikling af eller reducere symptomer på flere sygdomme. 

Projekts første fase startede den 1. oktober 2021 og projekter forventes at løbe frem til den 30. september 2027.

 

Projektet er udviklet i samarbejde med sygehusledelsen på Slagelse sygehus og ledes af forskningsenheden PROgrez, med professor i fysioterapi Søren T.  Skou som hovedansvarlig. 

 

Er du blevet inviteret til at deltage i vores spørgeskemaundersøgelse?

Vi gennemfører i øjeblikket en spørgeskemaundersøgelse som et led af projektet NSR-MOVEZ.

Vi ønsker, at undersøgelsen skal give os indblik i sundheden hos borgere i regionen fra 18 år og helt til den ældste borger. Alle besvarelser er lige vigtige, og ingen svar er overflødige. Dit input er vigtigt, uanset om du er sund og rask, har det mindre godt eller er syg.

Din besvarelse er vigtig, fordi giver viden, der kan benyttes til at målrette og prioritere sundheds- og forebyggelsestilbud. Samtidig bidrager dine svar til, at der kan forskes i, hvordan fysisk aktivitet har betydning for vores trivsel, sundhed og sygdom.

Spørgeskemaet omhandler fysisk aktivitet, fysisk funktion, fysiske og psykiske symptomer samt livskvalitet. Besvarelsen af spørgeskemaet forventes at tage ca. 10-15 minutter. Det er frivilligt at besvare spørgeskemaet. For at deltage i spørgeskemaundersøgelsen bede vi dig benytte det link eller QR-kode der var på den invitation du har modtaget enten på afdeling eller sammen med din indkaldelse i e-boks.

NSR-MOVEZ er et forskningsprojekt, der vil øge folkesundheden i Region Sjælland ved at screene alle patienter på Næstved-Slagelse og Ringsted sygehus for deres fysiske aktivitets- og sundhedstilstand.

Projektperioden forventes at være mellem 1. oktober 2021 – 30. september 2027.

Projektet er udarbejdet i samarbejde mellem forskningsenheden PROgrez og sygehusledelsen. Projektet ledes af forskningsenheden PROgrez, med professor i fysioterapi Søren Skou som hovedansvarlig.

Vi er i gang med en afprøvningsfase, hvor du som patient på:

  • Center for Planlagt Ortopædkirurgi, Næstved
  • Ambulatiorum for Gravide – GynObs
  • Sengeafsnit for Ældresygdomme (Geriatri)

 

På sigt vil alle patienter på Næstved-Slagelse- og Ringsted sygehus blive tilbud at blive screenet for deres fysiske aktivitets- og sundhedstilstand.

 

Ja, hvis du har modtaget en invitation til at deltage via afdelingens sekretærer eller via den indkaldelse til sygehuset via din e-boks kan du deltage.,

Vi stiller mange spørgsmål, fordi vi gerne vil kende detaljer om din aktuelle sundhedstilstand, så grundlaget for sundhedsindsatser kan styrkes. De mange informationer giver os blandt andet mulighed for at danne et billede af, hvordan udvikling af sygdomme hænger sammen med levevilkår, livsstil og trivsel.

Hvis du har svært ved at besvare et spørgsmål helt præcist, så giv dit bedste bud. Hvis der er enkelte spørgsmål, som du ikke kan eller vil svare på, kan du blot springe dem over og udfylde resten af spørgeskemaet. Vi offentliggør aldrig resultater, hvor dine svar vil kunne genkendes.

Hvis du har tekniske problemer og ikke kan få adgang til spørgeskemaet, bedes du kontakte os på telefon eller via mail:

  • Projekttelefon nummer i dagtimerne i hverdagene: 93 57 70 87

Vi vil gerne kende din sundhed og trivsel, som den er lige nu. Derfor vil vi bede dig svare ud fra din nuværende situation, selvom den ikke er kendetegnende for dit normale liv.

Ja, uanset om du er frisk og rask, har det mindre godt eller er syg, så er dit svar vigtigt. Dine svar vil sammen med svarene fra de andre personer, tegne et billede af den aktuelle sundhedstilstand i hele Region Sjælland. Alle besvarelser er derfor vigtige, og ingen besvarelse er vigtigere end andre.

Din besvarelse er vigtig, fordi den giver os viden omkring befolknings fysisk aktivitetsniveau, der kan benyttes til at målrette og prioritere sundheds- og forebyggelsestilbud. Samtidig bidrager dine svar til, at der kan forskes i, hvordan fysisk aktivitet har betydning for vores trivsel, sundhed og sygdom.

Ved at deltage hjælper du forskningsenheden i planlægningen på sundhedsområdet. Med et større kendskab til sammenhængen mellem sygdom, trivsel, fysisk aktivitet, mm., vil sygehuset på sigt bedre kunne tilbyde en individualiseret forebyggelsesindsats, som matcher den enkeltes ønsker og behov.

Nej, desværre. Spørgeskemaet er tiltænkt personer i forbindelse med deres kontakt med sundhedsvæsenet.

​Det er meget vigtigt for os, at også borgere i din aldersgruppe besvarer spørgeskemaet. Vi ønsker en undersøgelse af alle fra 18 år og helt op til de ældste borgere i landet. Netop fra de ældre, er der meget at lære. Vi opfordre derfor alle der har modtaget en invitation til at deltage.

Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt af medarbejdere, der har tavshedspligt og er underlagt loven om behandling af personoplysninger. Oplysningerne fra spørgeskemaet anvendes udelukkende til statistiske og videnskabelige formål, og resultaterne offentliggøres i en form, hvor enkeltpersoner ikke kan genkendes.

Når vi modtager dine svar, ved vi, at de kommer fra dig, men vi offentliggør aldrig resultater, hvor dine svar kan genkendes.

Nej, praktiserende læger og andet sundhedspersonale kan ikke se dine svar.

Hvis du ikke ønsker at deltage i spørgeskemaundersøgelsen, har du mulighed for at klikke “Nej” til samtykke og årsagen til du ikke har lyst/mulighed for at deltage.

Ja, det kan du, du skal blot kontakte os på telefon.

  • Projekttelefon nummer i dagtimerne i hverdagene: 93 57 70 87

Regionerne har en forpligtelse til at sikre forskning ifølge Sundhedsloven og til at følge befolkningens sundhedstilstand. Denne forpligtelse har ikke noget med den øvrige økonomi og driften af sygehusene at gøre.

Spørgeskemaet findes kun på dansk. Hvis du har en pårørende der kan læse dansk, kan den pårørende hjælpe dig med at udfylde spørgeskemaet på dine vegne.