Nyhedsbrev januar 2023

Hver måned udsender PROgrez et nyhedsbrev til kollegaer. Som noget nyt deler vi nu også nyhedsbrevet her på hjemmesiden.  Hej I dette nyhedsbrev fra PROgrez kan du glæde dig til at læse mere om et borgerrettet arrangement, hvordan PROgrez skaber nye veje for forskningen og tilmelde dig konferencen Liv i Bevægelse ’23 (pssst! Det er…

Læs mere
Nyhedsbrev december 2022

Hver måned udsender PROgrez et nyhedsbrev til kollegaer. Som noget nyt deler vi nu også nyhedsbrevet her på hjemmesiden.  Hej I decembers nyhedsbrev fra PROgrez kan du læse om, hvad der skal ske med forskningsprogrammet Exercise First, hvorhenne du kan finde PROgrez i 2023 og om en ny flot bevilling fra Offerfonden. God fornøjelse, glædelig…

Læs mere
Nyhedsbrev November 2022

Hver måned udsender PROgrez et nyhedsbrev til kollegaer. Som noget nyt deler vi nu også nyhedsbrevet her på hjemmesiden.  I denne måneds nyhedsbrev fra PROgrez kan du læse om, hvordan konferencedeltagelse kan føre til flere oplægsinvitationer; hvordan åndedræt kan formidles i radioen og til sidst, hvad en af efterårets kandidatstuderende har lavet hos os i…

Læs mere
PROgrez bidrager til international primer artikel om multisygdom

Det er ikke nogen hemmelighed, at multisygdom (eller multimorbiditet) er et utroligt komplekst emne. Professor Søren T. Skou, forskningsleder af PROgrez, har bidraget til en international primer artikel, der opsummerer de vigtigste pointer om multisygdom. Det er vigtigt fordi, det fremtidige arbejde med at nedbryde behandlingssiloer og arbejde på tværs af sygdomme og diagnoser kræver…

Læs mere
Den første Exercise First konference var en succes!

PROgrez afholdte den 28. april 2022 den første Exercise First konference. Konferencen tog udgangspunkt i tankerne bag det store forskningsprogram Exercise First og formiddagen bød på overordnede indlæg fra forskningsleder og professor Søren T. Skou, samt sundhedsøkonom ved VIVE, Jakob Kjellberg, og adjungeret professor Peter Bentsen fra CKFF. Der var også opbakning fra Næstved, Slagelse…

Læs mere
PROgrez forsker vinder ph.d.-cup!

Karen Hjerrild Andreasson, der er tilknyttet forsker hos PROgrez, har i weekenden den 18. marts vundet ph.d.-cuppen på Danske Fysioterapeuters fagkongress 2022.  Karen blev i sommeren ’21 færdig med sin ph.d., der undersøgte om vejrtrækningsøvelser kan hjælpe patienter med astmasymptomer til bedre astma-relateret livskvalitet. Studiet har haft deltagere fra Næstved Sygehus, Sj.Universitetshospital Roskilde, Hvidovre Hospital,…

Læs mere
Konferenceprogram udgivet!

Konferenceprogrammet for Exercise First konferencen den 28. april 2022 er nu udgivet! Deltagelse på konferencen er gratis, og dagen byder på indlæg fra sundhedsforskere samt viden om, hvordan forskning kan skabe forandring i sundhedsvæsnet. Tilmeld dig til konferencen  

Læs mere
Invitation til Ph.d.-forsvar

En skelsættende begivenhed i enhver ph.d.-studerendes forløb er deres forsvar. Og nu er det blevet Svetlana Solgaard Nielsens tur, når hun skal forsvare sin afhandling: ‘Occupational therapy lifestyle intervention added to multidisciplinary chronic pain treatment at a Danish pain center’. Det sker den 11. marts kl.10-12. (med efterfølgende reception) i Klosterauditoriet, Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv…

Læs mere
Nyt afsnit af Exercise First podcasten er ude nu

Det nyeste afsnit af Exercise First podcasten er nu udgivet. I afsnittet kan du lytte til lektor Charlotte Simonÿ og lektor Malene Beck tale om bevægelse.    Find podcasten på vores hjemmeside eller på anchor.fm/progrez. Du kan naturligvis også lytte via Spotify.  

Læs mere
Kom med til Exercise First Konference 2022

Den 28. april 2022 inviterer PROgrez til konference hvor vi, med udgangspunkt i forskningsprogrammet Exercise First, stiller skarpt på udfordringerne i fremtidens sundhedsvæsen, og hvordan forebyggende indsatser kan være en del af løsningen. Det fulde program er på trapperne, men vi kan allerede løfte sløret for noget af dagens program: Tilmeld dig her. Dagen byder…

Læs mere
Ny artikel: Operation har ikke større effekt end træning som behandling af meniskskader hos unge voksne

Er træning et reelt alternativ til operation til meniskskader hos unge voksne? Ja. Det viser en ny artikel fra det store DREAM-studie, der er resultatet af et bredt samarbejde mellem forskere fra Syddansk Universitet og Slagelse Sygehus samt en række ortopædkirurgiske afdelinger og fysioterapeuter i Danmark. PROgrez forskningsleder Professor Søren T. Skou har ledet det…

Læs mere
Årsrapport 2021 er ude nu!

Årsrapporten for 2021 ligger nu færdig for forskningsenheden PROgrez. Her har vi samlet årets output i form af både peer-reviewed artikler, abstracts og presse. Desuden går årsrapporten i denne udgave lidt mere i dybden med nogle af årets highlights: to lektor-udnævnelser, en udvidelse af seniorgruppen og deres forskningsmæssige overvejelser samt en beskrivelse af research afternoons.…

Læs mere
Aktivitetsmåler ligger på kuverter
Slagelse kommune i tæt samarbejde med PROgrez

Et relativt nyt projekt har nu været i gang i Slagelse Kommune i en måned; det er FAIR-projektet og post.doc. Rune Martens Andersen, der skal understøtte deltagere fra hjerterehabiliteringshold til at fastholde en aktiv livsstil, efter hjerteholdet stopper. Det gøres ved hjælp af aktivitetsmålere og SMS’er der sendes til projektdeltagerne med opmuntrende og støttende beskeder.…

Læs mere
At følge patienter med senfølger af COVID-19 igennem et længere forløb er en interessant og vigtig tilgang i et antropologisk forskningsprojekt

​Dette blev givet som feedback på foreløbige fund fra projektet: ”COVID-19-patienter sygdomserfaringer og veje til bedring: En antropologisk undersøgelse,” som netop er præsenteret ved et samarbejdsforum mellem Kompetencecenter for lungesygdomme, afdelinger ved NSR-sygehuse og fire omegnskommuner.  ​Med præsentationen kunne deltagerne nu bedre forstå hvad der er på spil for mennesker, der er udfordret af COVID-19. De gav udtryk…

Læs mere
Patienter, der har været syge med COVID-19, kan opleve mange forskellige former for usikkerhed ift. deres sygdom, behandling og helbredelse.

Dette viser foreløbige fund fra en antropologisk undersøgelse. Forskerteamet bag undersøgelsen ‘COVID-19-patienter sygdomserfaringer og veje til bedring: En antropologisk undersøgelse’ har nu offentliggjort en artikel med titlen ‘The dangerous guest: Exploring everyday uncertainty in the year of COVID-19’ (‘En farlig gæst: Undersøgelser af hverdagens usikkerhed i COVID-19-året’), hvor mange usikkerheder, som nogle patienter oplever i deres hverdag efter…

Læs mere
Progrez med i stort internationalt samarbejde, der kortlægger forekomst og funktionsnedsættelse som følge af skader, sygdomme og risikofaktorer på verdensplan

​PROgrez har været involveret i det store internationale samarbejde, ”Global Burden of Disease”, der har til hensigt at kortlægge forekomst , funktionsnedsættelse og patientbyrde af skader, sygdomme og risikofaktorer på verdensplan for derigennem at gøre opmærksom på områder der har behov for særlig fokus klinisk og forskningsmæssigt i de kommende år. Studierne er publiceret i…

Læs mere
Ny forsker til PROgrez

​Rune Martens Andersen startede 1. oktober 2020 som postdoc i forskningsenheden PROgrez og skal undersøge fastholdelse af aktiv livsstil efter endt rehabiliteringsforløb. Rune er uddannet fysioterapeut og har tidligere forsket i mavetræning efter stomioperation og forløb efter kirurgi.

Læs mere
​PROgrez med i National klinisk retningslinje for hofteartrose

Fysioterapeut og postdoc, Pætur Mikal Holm er af Dansk Selskab for Fysioterapi blevet udpeget til at være en del af en arbejdsgruppe som skal opdatere de Nationale retningslinjer for hofteartrose. Arbejdet kommer til at fokusere på at opdatere retningslinjerne for den ikke-kirurgiske behandling og genoptræning efter kirurgisk udskiftning af hoften. Arbejdsgruppen består derudover også af…

Læs mere
PROgrez med i national klinisk retningslinje for multisygdom

​​Seniorforsker Lars Hermann Tang sidder i arbejdsgruppe for en nye National klinisk retningslinje for rehabilitering ved multisygdomme. Den nationale kliniske retningslinje afdække evidensen for rehabiliteringsindsatser blandt personer med hjertekarsygdomme, type-2- diabetes og KOL. Formålet er at forbedre den enkelte patients fysiske og mentale helbredstilstand, samt støtte denne i så vidt muligt at komme tilbage til…

Læs mere
PROgrez med i internationalt samarbejde der skal arbejde med at udvikle interaktiv uddannelse til sundhedsprofessionelle og patienter

​PROgrez er blevet inviteret med i den internationale artroseorganisation OARSIs “Task Force on Interactive Education Program for Raising Awareness of Osteoarthritis Treatment and Pain Management”, der har til hensigt at udvikle interaktiv uddannelse til sundhedsprofessionelle og patienter for at øge opmærksom og viden omkring forebyggelse og behandling af kroniske smerter og nedsat funktion.​​

Læs mere
PROgrez med i international samarbejde omkring sundhed i Norden

​PROgrez har været med i en videnskabelig artikel, der har afdækket forventet levetid, sygdomsbyrde og risikofaktorer i de nordiske lande. Sammenlignet med de andre nordiske lande har Danmark en stor sygdomsbyrde som følge af rygning og alkohol, og Grønland har en kort forventet levetid og en stor sygdomsbyrde sammenlignet med de andre nordiske lande: Læs…

Læs mere
Pætur Holm har fået sin PhD-afhandling godkendt til forsvar

​Pætur er den første PhD-studerende i PROgrez, der har fået sin afhandling godkendt til forsvar. Stort tillykke! PhD-afhandlingen har titlen: “Muscle function, physical function and strength training in patient with knee osteoarthritis. Forsvaret foregår i Kantinen ved Vandet, Fælledvej 11, 4200 Slagelse, den 21. oktober 2019 kl. 14.00 og alle er velkomne.​​

Læs mere
PROgrez får en professor i træning og sundhed

​Den 1. september 2019 blev Søren T. Skou ansat som professor i træning og sundhed ved Syddansk Universitet og Næstved, Slagelse  og Ringsted sygehuse. Professoratet  skal være med til at videreføre den forskning, der foregår indenfor såvel træning som behandling og forebyggelse af akutte og kroniske sygdomme, som han og andre udfører på Institut for…

Læs mere
Studier af KOL-patienters oplevelser med traditionel rehabilitering er nu publiceret

Fra PROgrez har vi, i samarbejde med andre forskere, undersøgt hvordan mennesker med lungesygdommen KOL oplever, at deltage i sygehusets standard rehabiliteringsforløb. Denne undersøgelse, er et led i et projekt, hvor vi har udviklet og afprøvet en telebaseret rehabiliterings intervention til KOLsyge som vi kalder >COPD-Life>>. Her i sommer er de første to artikler blevet publiceret:…

Læs mere
PROgrez med i symposium på verdenskongres for fysioterapi

​PROgrez var involveret i et symposium om træning som behandling af hofte- og knæartrose på WCPT 2019 i Geneve, Schweiz. Symposiet blev livestreamet og optaget og ligger frit tilgængeligt sammen med andre symposier fra WCPT her: Livestream symposium  ​

Læs mere
TrygFonden støtter projekt: “Livsværdi efter apopleksi”

​Henriette Busk’s Ph.d. projekt indebærer træning til akut indlagte patienter med blodprop i hjernen og deraf afledt benlammelse. Projektet har til hensigt at øge patienternes funktionsniveau og selvstændighed efter blodproppens opståen og undersøger om træningseffekten øges ved at kombinere træning med muskelstimulerende strøm. Det støttes af TrygFonden med 1,3 millioner kr.​

Læs mere
Forskningsmidler modtaget til projektet om ergoterapi til kroniske smertepatienter

Region Sjællands Regionale Forskningsfond har bevilget 245.640 kr. til projektet, som skal sætte fokus på hverdagsaktiviteter og livsstil blandt pantienter med kompleks kronisk smerteproblematik. Projektet er en del af Ph.d-studie for Svetlana Solgaard Nielsen fra PROgrez. Bevillingen er en vigtig faktor, der sikrer gennemførelsen af den ergoterapeutiske intervention.

Læs mere
Årsrapport 2018 udgivet

​PROgrez har netop offentliggjort sin årsrapport for 2018. Det har været et rigtigt godt år med 17 peer-reviewed publikationer og næsten 20 millioner i fondsbevillinger. Derudover har PROgrez været aktive med at præsentere forskningen på konferencer og til den almene befolkning. Find rapporten her

Læs mere
10 mio. kr. fra Norges Forskningsråd

​PROgrez har været involveret i en ansøgning, der har modtaget næsten 10 millioner norske kroner fra Norges forskningsråd. Den store fondsbevilling skal bruges til et projekt, der skal undersøge effekt og samfundsøkonomisk konsekvens af forskellige behandlinger af artrose, herunder operation og træning.

Læs mere
Fugl-Meyer Assesment er nu oversat til dansk af klinikere og forskere fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Internationale eksperter anbefaler, at Fugl-Meyer Assessment (FMA) test bør indgå i ethvert testbatteri til apopleksipatienter inden for neurorehabilitering. FMA vurderer motorisk funktion, sensitivitet og senereflekser i ekstremiteterne efter en apopleksi. Testen kræver ingen certificering eller specielt udstyr. FMA er oprindeligt lavet på svensk og engelsk og er nu oversat til dansk og kan derfor nemmere…

Læs mere
Charlotte Simonÿ indgår i bredt kvalitativt samarbejde

PROgrez forsker Charlotte Simonÿ indgår i et bredt samarbejde med specialister, der arbejder med analyser af kvalitative studier. Deres metodeartikel er udgivet. Artiklen beskriver en model for hvordan, der kan gennemføres en fænomenologisk-hermeneutisk analyse af patienters oplevelser, med inspiration fra den franske Paul Ricaeurs filosofi om narrative og fortolkning. Det diskuteres, at metoden, kan bidrage…

Læs mere
Forskningsmidler til projekter i PROgrez

Fem forskere fra PROgrez har i denne uge modtaget samlet ca. 1,3 millioner kroner fra Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuses Forskningsfond. Mange tak for de flotte bevillinger, der vil være med til at understøtte de mange relevante projekter.​

Læs mere
Stine Gundtoft Roikjær afholder temadag om hjertesvigt

Ph.d. studerende Stine Gundtoft Roikjær fra PROgrez var hovedarrangør ved Temadagen ’Når hjertet svigter’- Palliation til hjertesvigtspatienten. Dagen var tværfaglig og 104 deltagere fra både primær og sekundærsektor var mødt op. Der blev diskuteret evidens og delt erfaringer om vurdering, organisering og implementering af lindrede behandling (palliation) til hjertesvigtspatienten. Oplevelser fra dagen gjorde det klart,…

Læs mere
Professor Søren T. Skou fra PROgrez modtager EU-bevilling

Søren T. Skou har netop modtaget et ERC Starting Grant på 1,5 millioner Euro fra the European Research Council. Pengene skal gå til et 5-årigt projekt med fokus på at udvikle en bedre og mere effektiv behandling af patienter med multimorbiditet: ​From mini-organs to ultrafast filming: ERC invests in early career researchers​

Læs mere
Søren T. Skou med i podcast fra USA

En amerikansk podcast havde i det seneste indslag fokus på GLA:D, et nationalt behandlingsprogram for knæ- og hofteartrose i Danmark, der er ved at blive implementeret i bl.a. Australien, Kina og Canada, hør podcast her:  ​353 – Dr Søren Thorgaard Skou, PT, PhD: The GLA:D Program for Osteoarthritis

Læs mere
Nyt redskab til måling af ledbevægelighed hos knæpatienter

PROgrez har været involveret i en videnskabelig artikel, der har haft fokus på at udvikle et nyt redskab til måling af bevægelighed i knæleddet. Redskabet giver patienten mulighed for selv at vurdere ledbevægeligheden på en reliabel og valid måde og kan derfor anvendes i klinisk praksis og forskning: ​​​Knee Osteoarthritis Patients Can Provide Useful Estimates…

Læs mere
Ny forskning om symptomer og effekten af operation blandt patienter med en menisklæsion

PROgrez har været involveret i projekt, der har set nærmere på, hvilke symptomer patienter med menisklæsion oplever, og hvilke symptomer, de kan forvente forbedres efter operation. Studiet er et vigtigt bidrag til den kliniske samtale mellem patient og læge, idet det kan understøtte beslutningen om, hvilken behandling der er bedst for den enkelte patient: ​Patient-reported symptoms…

Læs mere
PROgrez med i fondsansøgning, der har modtaget 2 millioner kroner

​​Fondsansøgningen skal være med til at finansiere et ambitiøst norsk projekt, der fokuserer på at identificere optimal kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling af patienter med artrose (slidgigt) i knæet. Projektet har netop modtaget næsten 2,4 millioner kroner fra Helse Vest i Norge.

Læs mere
PROgrez involveret i implementering af behandling i Canada

I samarbejde med canadiske forskere, beslutningstagere og klinikere har PROgrez sammen med Syddansk Universitet været med til at oversætte og tilpasse Godt Liv med Artrose i Danmark(GLA:D) til canadiske forhold og afprøve det blandt patienter med knæ og hofteartrose. Undersøgelsen viste, at GLA:D (træning og uddannelse) også i Canada har en god effekt:

Læs mere
Ph.D-studerende fra PROgrez er indskrevet på Københavns Universitet

​Henriette Busk er netop blevet indskrevet på Københavns Universitet pr. 1. december 2017 med hendes projekt: Neuromuscular Electrical Stimulation in Acute Ischemic stroke (NESA). Projektet er et samarbejde mellem Neurologisk Afdeling i Roskilde og Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi i Slagelse og vil fokusere på behandling af patienter i den akutte fase efter en blodprop…

Læs mere
Nystartet forsker fra PROgrez modtager 1/2 million kroner

Henriette Busk, der starter som Ph.D-studerende i PROgrez den 1. september 2017 har modtaget 507.000 kr. fra Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond til projektet ”Neuromuskulær Elektrisk Stimulation af over- og underekstremitet i den Akutte fase efter blodprop i hjernen (NESA)”.​

Læs mere
Pilotprojekt omkring optimal behandling af unge patienter med meniskskade er publiceret

​I et studie med fokus på at udvikle og teste et træningsprogram til unge patienter med meniskskade blev det vist, at træning er en anvendelig behandling til patientgruppen: ​A 1 2-week supervised excercise therapy program for young adults with a meniiscal tear: Program development and feasibility study Et igangværende, landsdækkende studie sammenligner effekten af dette træningsprogram…

Læs mere
Flere fondsmidler til PROgrez

​Forskere fra PROgrez har været involveret i projektansøgninger der i juni måned har givet næste 400.000 kr. fra Fysioterapipraksisfonden og Gigtforeningen til projekter omhandlende undersøgelse af børn med cerebral parese, behandling af patienter med hofte artrose samt undersøgelse og behandlinger af patienter med knæ artrose hos praktiserende læge.​

Læs mere
Flere fondsmidler til PROgrez

Ved den seneste uddeling af fondsmidler fra Region Sjælland og den lokale forskningsfond på Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse, fik seks af vores forskere midler til deres projekter, bl.a. til et projekt om fysioterapi på skadestuen og et projekt om afføringsinkontinens og bækkenbundens muskelfunktion, hos personer opereret for endetarmskræft.​​

Læs mere