PROgrez bidrager til international primer artikel om multisygdom

Det er ikke nogen hemmelighed, at multisygdom (eller multimorbiditet) er et utroligt komplekst emne. Professor Søren T. Skou, forskningsleder af PROgrez, har bidraget til en international primer artikel, der opsummerer de vigtigste pointer om multisygdom. Det er vigtigt fordi, det fremtidige arbejde med at nedbryde behandlingssiloer og arbejde på tværs af sygdomme og diagnoser kræver…

Læs mere
Den første Exercise First konference var en succes!

PROgrez afholdte den 28. april 2022 den første Exercise First konference. Konferencen tog udgangspunkt i tankerne bag det store forskningsprogram Exercise First og formiddagen bød på overordnede indlæg fra forskningsleder og professor Søren T. Skou, samt sundhedsøkonom ved VIVE, Jakob Kjellberg, og adjungeret professor Peter Bentsen fra CKFF. Der var også opbakning fra Næstved, Slagelse…

Læs mere
PROgrez forsker vinder ph.d.-cup!

Karen Hjerrild Andreasson, der er tilknyttet forsker hos PROgrez, har i weekenden den 18. marts vundet ph.d.-cuppen på Danske Fysioterapeuters fagkongress 2022.  Karen blev i sommeren ’21 færdig med sin ph.d., der undersøgte om vejrtrækningsøvelser kan hjælpe patienter med astmasymptomer til bedre astma-relateret livskvalitet. Studiet har haft deltagere fra Næstved Sygehus, Sj.Universitetshospital Roskilde, Hvidovre Hospital,…

Læs mere
Konferenceprogram udgivet!

Konferenceprogrammet for Exercise First konferencen den 28. april 2022 er nu udgivet! Deltagelse på konferencen er gratis, og dagen byder på indlæg fra sundhedsforskere samt viden om, hvordan forskning kan skabe forandring i sundhedsvæsnet. Tilmeld dig til konferencen  

Læs mere
Invitation til Ph.d.-forsvar

En skelsættende begivenhed i enhver ph.d.-studerendes forløb er deres forsvar. Og nu er det blevet Svetlana Solgaard Nielsens tur, når hun skal forsvare sin afhandling: ‘Occupational therapy lifestyle intervention added to multidisciplinary chronic pain treatment at a Danish pain center’. Det sker den 11. marts kl.10-12. (med efterfølgende reception) i Klosterauditoriet, Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv…

Læs mere