PROgrez er en tværfaglig forskningsenhed på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse. Vores kontorer er placeret i fysio- og ergoterapien på Slagelse Sygehus, men vores samarbejder rækker ud over både by og landegrænser.

Mange af PROgrez forskere har en baggrund i fysioterapi, men selve forskningsgruppen fordeler sig på en bred tværfaglighed indenfor både kvalitativ og kvantitativ forskning.

Målet for vores forskning er at skabe forskningsbaserede indsatser der kommer patienter til gavn i den kliniske praksis; det kan både være for patienter med diabetes, artrose og multisygdom.

 

Læs mere om vores forskere 

Læs mere om vores ph.d.-projekter 

Læs nogle af vores udgivelser