Forskningsstrategien for PROgrez er udviklet i tæt samarbejde med afdelingen for Fysioterapi og Ergoterapi på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. 

Det overordnede fokus for forskningen er forskning i rehabilitering, træning og behandling, primært inden for strategiske fysioterapi og ergoterapifaglige områder. Konkret menes der områder, hvor studiets fokus og mulige resultater kan forventes at have stor betydning for patientgruppen og afdelingens praksis.