PROgrez’ strategi for 2023-2027 har den overordnede mission:

At skabe sundere og mere aktive liv med borgeren i centrum

 

Inaktivitet, dalende livskvalitet og dårlig fysisk og mental sundhed er virkeligheden for mange mennesker i Danmark og resten af verden. 

Vores mission er at ændre på dette ved at få mennesker til at bevæge sig mere i en fysisk og eksistentiel forstand og derved gøre flere mennesker i stand til at leve et liv i fysisk og mental trivsel med mindst mulig sygdom og lidelse. Denne mission kalder på innovative løsninger, så fremtidens sundhedsvæsen i højere grad bliver i stand til at levere individuelt tilpasset omsorg, behandling og uddannelse til det enkelte menneske. 

Vi vil i dynamiske og brede forskningssamarbejder udvikle, evaluere og implementere sådanne løsninger, som understøtter udbredelsen af fysisk aktivitet og eksistentiel udvikling i forebyggelse, behandling og rehabilitering på tværs af forskellige risikogrupper, sygdomme og sektorer.

Du kan læse den samlede forskningsstrategi herunder.